Czym jest doradztwo biznesowe?

Doradztwo biznesowe znane również jako consulting poznań to wsparcie udzielanym przez wyspecjalizowanych doradców zatrudnionych w firmach konsultingowych w bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz w ich rozwoju, bądź też restrukturyzacji.

Doradztwo biznesowe i gospodarcze może dotyczyć wszystkich sfer funkcjonowania organizacji, czyli na przykład:

 • budowy i reorganizacji strategii gospodarczych,
 • szeroko rozumianego prawa,
 • zarządzania kadrami,
 • podatków,
 • analiz finansowych,
 • raportowania zarządczego,
 • zarządzanie finansami,
 • IT,
 • księgowości i rachunkowości,
 • PR,
 • promocji,
 • itp.

Firmy konsultingowe zajmujące się doradztwem gospodarczym zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wielu branż, którzy dysponując specjalistyczną wiedzą i dużą sprawnością narzędziową skutecznie i szybko rozwiązują problemy, z którymi nie radzi sobie wewnętrzna kadra w danej organizacji.

Jak pracują doradcy biznesowi?

Doradztwo biznesowe świadczone może być przez konsultantów na różne sposoby. Może być to na przykład:

 • stałe udzielanie wsparcia na bazie wynagrodzeń ryczałtowych,
 • wsparcie incydentalne rozliczane na zasadzie stawek godzinowych,
 •  wsparcie na bazie projektowej rozliczane za wykonanie sprecyzowanego zakresu zadań wraz z osiągnięciem zamierzonego rezultatu.