Finansowanie działalności

Finansowanie działalności firmy stanowi niewątpliwie zasadniczą kwestię, która decyduje dość często o tym, czy dany podmiot utrzyma się na rynku, czy też nie.

Finansowanie bieżących projektów

Finansowanie działalności firmy stanowi niewątpliwie zasadniczą kwestię, która decyduje dość często o tym, czy dany podmiot utrzyma się na rynku, czy też nie

Autor zdjęcia: reiven

Projekty będące we wczesnej fazie rozwoju sfinansować można z trzech podstawowych źródeł pozyskiwania środków:

  • dotacji,
  • inwestycji o charakterze kapitałowym
  •  i z finansowania dłużnego.

O tym, na które źródło finansowania się zdecydujemy przesądzać powinien konkretny projekt, a także zależeć powinno to od indywidualnej sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorca i sytuacji na rynku na którym działa.

Dotacje dla firm we wczesnej fazie rozwoju

Dotacje dla firm, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju dostępne są zarówno ze źródeł finansowanych przez budżet naszego kraju jak i pochodzić mogą one ze środków Unii Europejskiej. W tym drugim przypadku pozyskiwane mogą być one z:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych (skala województwa),
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) (skala krajowa),
  • 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (skala międzynarodowa).