Kondycja firm konsultingowych

W ostatnich kilkunastu latach, mimo obserwowanych wzlotów i upadków, jako sektor gospodarczy consulting Poznań odnotował bardzo dobre wyniki. Po chwilowym załamaniu rynku w 2003 roku obserwuje się powolny wzrost sprzedaży usług związanych z:

  • systemami zarządzania,

    W ostatnich kilkunastu latach, mimo obserwowanych wzlotów i upadków, jako sektor gospodarczy consulting Poznań odnotował bardzo dobre wyniki

    Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

  • rozbudowanymi systemami informatyczne,
  • know-how z zakresu zarządzania,
  • zasobami ludzkimi,
  • technologiami informatycznymi,
  • zmianami w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw.

Obecna sytuacja na rynku usług konsultingowych

Rynek usług konsultingowych w dzisiejszych czasach jest tak naprawdę rynkiem globalnym. Jest to przede wszystkim rynek, na którym zaobserwować można wzmożoną działalność konkurencyjną pomiędzy poszczególnymi firmami konsultingowymi.  W obecnych czasach liczą się największe, najbardziej prestiżowe organizacje konsultingowe, skupiające i zatrudniające w swych strukturach najlepszych doradców. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości usług konsultingowych, klienci mają bowiem coraz większe możliwości wyboru, a konkurencja w tym sektorze przekłada się na jakość pracy poszczególnych konsultantów, którzy o klienta muszą zabiegać wykazując się posiadaną wiedzą, zgromadzonym doświadczeniem a także znajomością nowych przepisów i regulacji prawnych.